เที่ยวแบบไม่มีรถส่วนตัว – 5 ที่น่าเที่ยว ระหว่างนั่งรถไฟไปอัมพวา

เที่ยวอัมพวาแบบคนไม่มีรถส่วนตัว นั่งรถไฟไปอัมพวา เริ่มต้นจากสถานีวงเวียนใหญ่ ปลายทางที่แม่กลอง ซึ่งในระหว่างเส้นทาง มีที่เที่ยวแบบใช้เวลาไม่มาก ใกล้สถานทีรถไฟ ช่วยเพิ่มประสบการณ์เดินทางให้มีเรื่องราวมากขึ้น โดยมีข้อควรระวังคือ คุณต้องเช็คกำหนดเวลาเดินรถไว้ให้ชัดเจนว่าแต่ละจุดที่จะแวะเที่ยวนั้น มีเวลาให้เราเท่าไหร่ ก่อนที่จะไปให้ถึงยังสถานีปลายทาง ณ. อัมพวา

1. เที่ยวชุมชนตลาดพลู

ชุมชนโบราณตลาดพลู ย้อนไปสมัยกรุงธนบุรี บริเวณรองคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงซึ่งในอดีตเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม เป็นชุมชนใหญ่ที่มีหลักฐานการอพยพของกลุ่มชนต่างๆ ตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุทธยา อาทิเช่น ชาวมอญ มุสลิม และ ชาวจีน ซึ่งในสมัยนั้นพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่ง “ปลูกพลู” ที่สำคัญในย่านบางไส้ไก่และย่านบางยี่เรือ จนเกิดเป็นตลาดซื้อขายพลูที่ถูกเรียกว่า “ตลาดพลู” มานับแต่นั้น โดยมีการสันนิษฐานว่าชื่อ “ตลาดพลู” มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีโครงการนำร่อง ต่อยอดพัฒยา “ตลาดพลู” เป็นหนึ่งในย่านสร้างสรรค์ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือน เพราะที่นี่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของกินที่หลากหลาย ทั้งอาหารจีน อาหารมุสลิม โดยเฉพาะสตีทฟู้ด และ ที่พลาดไม่มี 3 เมนูแนะนำคือ “หมี่กรอบจีนหลี (เต็กเฮง)” ที่สืบทอดกันมาร่วม 100 ปี “ขนมบดิน” ขนมเค้กสูตรโบราณของชาวมุสลิม และ ปิดท้ายด้วย “ขนมกุยช่าย” ซื้อใส่กล่องมานั่งกินระหว่างรอขึ้นรถไฟที่สถานีตลาดพลู เพื่อเดินทางต่อ

 • ที่ตั้ง: เริ่มต้นจาก สถานีรถไฟตลาดพลู
 • เวลาเที่ยวโดยประมาณ: 1 ชั่วโมง
 • สิ่งที่น่าสนใจ:
  • คลองบางหลวง อดีตเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ชิมของกินสูตรดั้งเดิมของชุมชน
  • วัดเก่าแก่ อาทิเช่น วัดอินทารามวรวิหาร วัดแห่งนี้มีความสำคัญสูงสุดในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จมาประกอบพระราชกุศล และปฏิบัติกรรมฐานอยู่เสมอ
  • มัสยิดสวนพลู หลักฐานการย้ายถิ่นฐานมาจากภาคใต้ของชาวมุสลิม
  • ศาลเจ้าแม่อาเนี้ยวหรือเจ้าแม่กวนอิม ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวจีน

อ้างอิง: wikipedia ตลาดพลู | ชิลไปไหน

2. ตามรอยพันท้ายนรสิงห์ ชมตำหนักทองพระเจ้าเสือ อายุ 300 ปี

วัดไทร เขตจอมทอง” แห่งนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทธยา ซึ่งปรากฎหลักฐาน “ตำหนักทอง” ที่ประทับของพระเจ้าสรรเพ็ชญ์ที่ 8 กษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาครั้งเสด็จประพาสทางชลมารค ซึ่งคนไทยจะรู้จักพระองค์ท่านในชื่อ “พระเจ้าเสือ” กันเป็นส่วนใหญ่จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ และ เป็นส่วนหนึ่งของ “ประวัติพันท้ายนรสิงห์” ซึ่งถูกนำมาทำเป็นภาพยนต์ที่คนไทยชื่นชอบ

 • ที่ตั้ง: ใกล้กับ สถานีรถไฟวัดไทร
 • เวลาเที่ยวโดยประมาณ: 30 นาที (ถ้าไม่แวะตลาดน้ำวัดไทร)
 • สิ่งที่น่าสนใจ:
  • สักการะขอพรพระพุทธมงคลอภิปูชนีย์
  • สักการะขอพรหลวงปู่อ๋อย หรือพระครูถาวรสมณวงศ์
  • หอระฆังและหอกลองโบราณ
  • ชมสถาปัตยกรรมของโบสถ์หลังเก่า
  • พระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี หรือ หลวงสรศักดิ์ (เดื่อ) กษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
  • ตําหนักทอง เรือนไม้โบราณอายุกว่า 300 ปี หรือตำหนักพระเจ้าเสือ
  • ตลาดน้ำวัดไทร

อ้างอิง: Truid เที่ยวัดไหว้พระเจ้าเสือ | wikipedia วัดไทร เขตจอมทอง

3. ท่าเรือข้ามฝากมหาชัย-ท่าฉลอม ศักการะเจ้าพ่อหลักเมือง มหาชัย

ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย-ท่าฉลอม ใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร

หนึ่งในสถานที่ศูนย์รวมใจของคนสมุทรสาครก็คือ เจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งที่นี่มีงานสำคัญของท้องถิ่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี ทางน้ำในช่วงวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิทินจีน หรือปลายเดือนมิถุนายน แห่ไปตามแม่น้ำท่าจีน โดยเริ่มต้นทางจากตลาดมหาชัยไปทางฝั่งท่าฉลอมบริเวณวัดสุวรรณาราม และ อัญเชิญต่อไปจนถึงวัดช่องลม

ศาลแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อวิเชียรโชติ” ซึ่งถูกแกะสลักดวยไม้โพธิ์ มองดูแล้วมีลักษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิราช ประทับอยู่ในท่ายืนบนเกี้ยวซึ่งถูกแกะสลักอย่างประณีตบรรจง ตามประเพณีนิยมของคนสมุทรสงคราม จะมาทำพิธีสักการะพร้อมจุดประทัด ถัดจากศาลออกไปด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

สำหรับ “ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย-ท่าฉลอม” เป็นสถาปัตยกรรมคล้ายหัวลำโพง เป็นรูปทรงโดมสูงโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มีคาเฟ่ และ ร้านอาหารวิวสวยติดแม่น้ำให้แวะนั่งชิลล์ก่อนข้ามไปฝั่งท่าฉลอม

 • ที่ตั้ง: ใกล้กับ ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย – ท่าฉลอม
 • เวลาเที่ยวโดยประมาณ: 30 นาที (ถ้าไม่แวะนั่งชิลที่ท่าเรือ หรือเดินตลาดมหาชัย)
 • สิ่งที่น่าสนใจ:
  • เจ้าพ่อวิเชียรโชติ
  • หลักเมือง
  • ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย-ท่าฉลอม
  • ตลาดมหาชัย

อ้างอิง: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | ประเพณีแห่งเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

4. นั่งสามล้อเที่ยวชุมชนท่าฉลอม ถ่ายรูปสตรีทอาร์ต

ท่าฉลอม” พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์การย้ายฐิ่นฐานอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย ในอดีต “สมุทรสงคราม” ถูกเรียกว่า “ท่าจีน” เนื่องจากมีชาวจีนอพยพมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก มีการค้าขายสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารทะเลเกิดขึ้นมากมาย ภายหลังจึงเกิดเป็น “ตลาดมหาชัย” อาทิเช่น การทำประมง ดองปลา ทำกะปิ และ น้ำปลา และ “ตำบลมหาชัย” ซึ่งในสมัยก่อนมีความสำคัญในฐานะเป็นที่ตั้งที่ทำการรัฐบาล ซึ่ง “ท่าฉลอม” เป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นที่อยู่อาศัย และ ย่านการค้าที่สำคัญ

ภายหลัง “ท่าฉลอม” จึงถูกยกฐานะเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผ่าน “พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116” ดังนั้น เสน่ห์ของการมาเที่ยวท่าฉลอมคือ การได้นั่งสามล้อชมวิถีชุมชนชาวจีน ผ่านตัวละครต่างๆ อาทิเช่น อาคารบ้านเรือน สตีทอาร์ต อาหารการกิน ภาษา และ ศาลเจ้าซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนซึ่งต้องจากบ้านเกิดมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองไทย

 • ที่ตั้ง: ตำบลท่าฉลอม นั่งเรือข้ามฝากท่ามหาชัย-ท่าฉลอม 3 บาท
 • เวลาเที่ยวโดยประมาณ: 1.30 นาที
 • สิ่งที่น่าสนใจ:
  • วัดบ้านแหลม
  • ถ่ายรูปสตรีทอาร์ต
  • นั่งสามล้อชมวิถีชุมชน
  • ชิมอาหารท้องถิ่น
  • สถานที่สำคัญในครั้งอดีต

อ้างอิง: ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย ม. รามคำแหง

ย้อนรอย 117 ปี รถไฟสายอาร์ต @ สถานีรถไฟบ้านแหลม

สถานีรถไฟบ้านแหลม สมุทรสาคร

ย้อนรำลึก 117 ปีตั้งแต่เริ่มเดินรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2450 “สถานีรถไฟบ้านแหลม” ณ. ปัจจุบันนี้ ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวได้เดินหามุมถ่ายรูปสวยๆ ในระหว่างที่รอขบวนรถเที่ยวถัดไป ซึ่งนอกจากบริเวณสถานีแล้ว ยังมีสะพานชมป่าโกงกาง ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความสวยงามของบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน

รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง เป็นรถไฟสายที่ 6 ของไทย เริ่มเดินรถตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ มีระยะทางให้บริการ 33.75 กิโลเมตร รถไฟสายแม่กลอง เป็นรถไฟสายเดียวของไทยที่ไม่เชื่อมต่อกับรถไฟสายใด แม้จะดูเหมือนโดดเดี่ยว แต่ก็โดดเด่น มีอัตลักษณ์ของตัวเอง เพราะหากนักท่องเที่ยวต้องการใช้บริการ ต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำท่าจีน เพื่อมาเดินทางต่อไปที่แม่กลอง โดยไปรอขึ้นรถไฟที่ “สถานีรถไฟบ้านแหลม” นั่นเอง

 • ที่ตั้ง: ตำบลท่าฉลอม นั่งเรือข้ามฝากท่ามหาชัย-ท่าฉลอม 3 บาท
 • เวลาเที่ยวโดยประมาณ: 1.30 นาที
 • สิ่งที่น่าสนใจ:
  • หัวรถจักรไอน้ำ
  • อาคารชานชลาอายุ 117 ปี ตั้งแต่สมัยตั้งแต่เริ่มเดินรถ
  • สะพานชมบรรยากาศริมน้ำท่าจีน

อ้างอิง: มติชนออนไลน์

มาถึงแม่กลองแล้ว พักที่ไหนดีไม่ใกลจากตลาดน้ำอัมพวา มีมุมโพสถ่ายรูปเยอะ…ผู้เขียนแนะนำ “ณ ทรีธารา รีสอร์ทริมน้ำ ชวนคุณมาใช้พื้นที่ส่วนตัว นั่งทำงานและท่องเที่ยวในวันธรรมดา”

ณ ทรีธารา รีสอร์ทริมน้ำ อัมพวา, สมุทรสงคราม

ณ ทรีธารา มีตัวเลือกที่พักที่ตอบโจทย์ทุกการมาเที่ยวอัมพวา จะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือ มาเป็นกลุ่ม เพราะเรามีห้องพัก 42 ห้อง วิวสวน วิวสระว่ายน้ำ วิวบ่อน้ำด้านใน มองเห็นวิวแม่น้ำทั้งโดยตรงจากห้อง ระเบียงห้อง และ วิลล่าบ้านพักส่วนตัว 18 หลัง ทั้งวิวสระน้ำ และ วิวน้ำแม่กลอง หากมาพักวันธรรมดา คุณจะมีส่วนลด 10% ทั้งค่าที่พักและ ดินเนอร์ริมน้ำหรูๆ ที่ Mangrove ร้านอาหารและคาเฟ่ริมน้ำ

ณ ทรีธารา รีสอร์ทริมน้ำ อัมพวา, สมุทรสงคราม

ที่พักรองรับการทำงาน Work From Home / ประชุมกลุ่มย่อย

ตอบโจทย์ผู้เขียน มาเที่ยวด้วย ทำงานไปด้วย ทั้งที่ในห้องพัก ห้องอาหาร และร้านอาหารแมงโกรฟ คาเฟ่ ต่างมีพื้นที่เหมาะๆ ให้นั่งทำงานได้อย่างสบาย หรือ กรณีมาเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ก็เรียกใช้บริการห้องประชุม, สัมมนา, อีเว้นท์, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งบริเวณภายในห้องจัดเลี้ยงสัมนา และบริเวณภายนอกพื้นที่สนามกลางแจ้งริมน้ำแม่กลอง มีพื้นที่จัดงานหลายแบบ อาทิเช่น

 • ห้องประชุม 4 รูปแบบ ทั้งขนาด 10 คนไปถึงมากกว่า 400 คน (400 คน รองรับได้ที่ลานกลางแจ้งริมแม่น้ำ ซึ่งพื้นที่นี้เหมาะกับจัดเลี้ยง)
 • ห้องประชุมริมน้ำ เรียกว่า ส่วนตัว ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมพื้นที่จัดกิจกรรมภายนอก
 • อุปกรณ์สนับสนุนการประชุม สัมมนา
 • คอฟฟี่เบรก อาหาร และ บริการบุฟเฟ่ต์หลากหลาย
 • พ้องพัก 42 ห้อง และ วิลล่า 18 หลัง รองรับผู้เข้าพัก 120 ท่าน
 • กิจกรรมท่องเที่ยวระหว่าง หรือ จบประชุม สัมมนา

แพ็คเกจ Weekdays Workation

ตอบโจทย์คนที่อยากเปลี่ยนที่นั่งทำงาน ได้งาน ได้เที่ยว เข้าพักได้ในวันอาทิตย์ – พฤหัส พร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อเข้าพักวันธรรมดา

 • โปรโมชั่นห้องพัก + พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน
 • ห้อง Superior ราคา 2,900.- บาท
 • ห้อง Deluxe Pool Access ราคา 3,300.- บาท
 • Early Check-in & Late Check-out ได้นาน 2 ชั่วโมง
 • ส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารแมนโกรฟริมแม่น้ำ
 • อาหารเย็น สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเวลาที่ต้องการได้

หมายเหตุ: ค่าที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนทำการจอง

อัมพวา เหมาะเป็นทั้งที่ทำงาน และ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ชวนคุณมาใช้พื้นที่ส่วนตัว นั่งทำงานและท่องเที่ยวในวันธรรมดา มาอยู่กับธรรมชาติริมแม่กลอง อากาศดี ที่เที่ยวพักผ่อนใกล้ๆ กับที่พัก เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กันได้

ที่ ณ ทรีธารา อัมพวา จะช่วยสร้างสีสันการทำงานของคุณให้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี และ น่าประทับใจ 034-751-335 | | คลิกเลย...สำรองที่พักวันธรรมดาลด 10% พร้อมอาหารเช้า
CONTACT US