“ แมนโกรฟคาเฟ่ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นในบรรยากาศริมน้ำแม่กลอง "

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 11:00  – 21:00 น.

รับออร์เดอร์สุดท้าย 20:00 น.

CONTACT US