“ ร้านแมนโกรฟให้บริการเครื่องดื่มและอาหารไทยที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นในบรรยากาศริมสายน้ำแม่กลอง "

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 11:00  – 21:00 น.

รับออร์เดอร์สุดท้าย 20:00 น.

CONTACT US