FAMILY

ห้องใหญ่พิเศษ  2 เตียง 1 คิงส์ไซส์ 1 เตียงเดี่ยว รองรับเข้าพักพร้อมกัน 3 ท่าน สามารถเสริมเตียง สำหรับคนที่ 4 ได้อีก 1 ที่โดยไม่รู้สึกอึดอัด  และยังมีพื้นที่เหลือพอสำหรับ โต๊ะอาหารหรือโต๊ะทำงาน เหมาะกับการเข้าพักเป็นกลุ่ม  3-4  คน ห้องพักไม่มีหน้าต่าง