JUNIOR SUITE

ห้องชุด 1 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นและโต๊ะอาหาร ในตัวโรงแรมชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 เพียงชั้นละ 1 ห้องเท่านั้น สามารถขยายห้องด้วยประตูที่เชื่อมต่อกับอีกห้องติดกันเป็น 2 ห้องนอนได้  เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-4 คน