SUPERIOR

ห้องพักในโซนชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ของโรงแรม มีทั้งแบบเตียงคู่และเตียงเดี่ยว พร้อมสำหรับการพักผ่อน หรือการมาทำกิจกรรมสัมมนา ห้องน้ำเรนชาวเวอร์ ที่สามารถเลือกยืนหรือนั่งอาบน้ำได้อย่างสบายใจ