อัมพวา วันธรรมดาน่าเที่ยว – เที่ยววัดจุฬามณี แนะ 10 ที่เที่ยวใกล้วัดที่ไม่ควรพลาด

“อัมพวา สมุทรสงคราม” หนึ่งในที่เที่ยวใกล้กรุงเทพยอดนิยม และ “วัดจุฬามณี” จะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไป โดยเฉพาะสายมูเตลูที่ตรงไปเพื่อขอพรท้าวเวสสุวรรณ และ ขอบูชามาไว้ติดตัว และ ไหนๆ หลายคนก็อยากมาเที่ยวที่วัดนี้แล้ว เราก็ลองมาทำความรู้จักกับประวัติของวัติให้มากขึ้น เพราะบางที การมาเที่ยวครั้งต่อไปคุณอาจได้เป็นไกด์จำเป็นของกลุ่มเที่ยวก็ได้

ประวัติผู้สร้าง วัดจุฬามณี

หนึ่งในวัดโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวา เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเรือท่องเที่ยวให้บริการ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา ตรงกับรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดแม่เจ้าทิพย์” หรือ “วัดแม่ย่าเจ้าทิพย์” โดยมีที่มาจากชื่อของผู้อุปภัมภ์และปฏิสัขรณ์วัดในเวลานั้น

ย้อนไปในราวปี พ.ศ. 2172 – 2190 สันนิษฐานว่า “ท้าวแก้วผลึก (น้อย)” ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นธิดาของท่านพลายนายตลาดบางช้างผู้ช่วยเก็บภาษีอากรเข้าหลวง ซึ่งต่อมาเป็นต้นราชนิกุลบางช้างเป็นผู้อุปภัมภ์ และ ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้าง

ในสมัย “เจ้าอาวาสพระอธิการเนียม” วัดจุฬามณีถูกใช้เพื่อสาธารณะกุศลอย่างกว้างขวาง เป็นทั้งสถานปฏิบัติกิจของสงฆ์ และ โรงเรียนสอนหนังสือภาษาไทยและ ภาษาขอม ปลูกฝังคนดีทั้งความรู้ทางธรรมและทางโลกให้กับสังคมไทยในขณะนั้นมากมาย แต่ภายหลังที่ท่านมรณะภาพลงในปี พ.ศ. 2459 วัดก็อยู่ในสภาพเสมือนถูกทิ้งร้างเรื่อยมา จนได้พบเจอกับผู้อุปภัมภ์ กำนันบางช้างได้ขออาราธนา “พระอาจารย์แช่ม โสฬส” มาเป็นเจ้าอาวาส ช่วยพัฒนาวัดขึ้นมาใหม่ จึงทำให้วัดกลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้น

3 สิ่งมงคลที่วัดจุฬามณี

สำหรับนักท่องเที่ยวสายมูเตลู จะไม่พลาด 3 สิ่งมงคลที่อยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนาน เป็นเสมือนวัตถุมงคลประจำของวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้

 1. ศึกษาประวัติการปฏิบัติ บำเพ็ญของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส และ สักการะสังขาร “ประจักษ์พยานการบำเพ็ญดี ปฏิบัติดีของท่าน
 2. อุโบสถ์จตุรมุขหินอ่อน ภายในตกแต่งอย่างวิจิต บานหน้าต่างลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระลัญจกรตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เรื่อยมาถึงรัชกาลปัจจุบัน ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ปากีสถาน และ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องหยุดมองคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ใช้เวลาวาดนานถึง 6 ปี
 3. ท้าวเวสสุวรรณ ตามความเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งอสูร ที่ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาโลกมนุษย์ คุ้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย ซึ่งที่วัดจุฬมณีมีให้สายมูเตลูมาบูชาครบทั้ง 4 ปาง

ท้าวเวสสุวรรณ บูชาอย่างไร

ไหนๆ ก็มาสักการะท่านทั้งที ต้องมืออาชีพหน่อย เราไปดูจริยะการบูชาท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ และเมื่อไปถึงวัดแล้วจะได้ช่วยให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้

 • เตรียมธูปสักการะ 9 ดอก
 • สิ่งของบูชาร่วม อาทิเช่น ดอกกุหลาบ 9 ดอก พร้อมดอกดาวเรือง หมากพลู หรือ ผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย และ สับปะรด
 • ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชามา ตลอดจน​พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
 • ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

คาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อัมพวา, สมุทรสงคราม

คาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงพระคุณของบิดา มาดา ครูอาจารย์ ตลอดจนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่อง 9 จบดังนี้

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

10 ที่เที่ยวใกล้วัดจุฬามณี

ทริปเดียวเที่ยว (อาจ) ไม่หมด แต่ก็อยากให้คุณได้เที่ยวให้คุ้มค่ากับการเดินทาง เพราะอัมพวา มีที่เที่ยวใกล้วัดจุฬามณีหลายแห่งให้ไปสร้างประสบการณ์เดินทาง จึงขอแนะนำว่าอย่าเพลิดเพลินอยู่ที่วัดจุฬามณีนานจนหมดเวลาเสียก่อน

 • 7 นาที – ตลาดน้ำอัมพวา เปิดให้บริการศุกร์ – อาทิตย์ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาอยู่กับที่นี่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • 7 นาที – อุทยาน ร.2 ใช้เวลาศึกษาประวัติศาสตร์ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • 7 นาที – โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เที่ยวชมศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวา เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาตั้งแต่ครั้งอดีต
 • 8 นาที – วัดอัมพวันเจติยาราม พระอารามหลวงชั้นโท ศึกษาประวัติศาสตร์ ชมนิวาสสถานเดิมของหลวกยกบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ราชวงศ์จักรี) และคุณนาก (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๑)
 • 13 นาที – วัดบางแคน้อย กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ชมอุโบสถไม้ตะเคียนทอง
 • 14 นาที – ตลาดร่มหุบ ตลาดเปิดให้นักท่องเที่ยวไปชมความ “เสี่ยงของพ่อค้า แม่ค้า” ที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กับตารางเดินรถไฟมาอย่างยาวนานจนไม่รู้สึกว่าเสี่ยง แต่สำหรับนักท่องเที่ยวนั้น โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
 • 14 นาที – ตลาดเย็น วัดเพชรสมุทร ไปเดินเที่ยวให้พุงกางก่อนจะเข้าที่พัก ไปนอนดูวิวสวยๆ ริมแม่กลองที่ ณ ทรีธารา
 • 15 นาที – วัดบางกุ้ง หนึ่งในเส้นทาง Unseen Thailand ชมวัดปรกโพธิ์ และ สักการะหลวงพ่อนิลมณี
 • 15 นาที – ตลาดน้ำดำเนิน นั่งเรือชมวิถีคน วิถีคลองดำเนินสะดวก
 • 18 นาที – อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ชมความตระการตาของสถาปัตยกรรม และ กระจกสีประวัติของพระแม่บังเกิด และ นักบุญทั้งหลาย และ เที่ยวจบที่นี่ก็แวะทานมื้อเย็นริมน้ำแม่กลองที่ Mangrove ค่าเฟ่ และ ร้านอาหารริมน้ำ

ล่องเรือเที่ยวชมวิถีคน วิถีคลองอัมพวา

เที่ยววัดจุฬามณี แนะ 10 ที่เที่ยวใกล้วัด ชมวิถีคน วิถีคลองอัมพวา สมุทรสงคราม

นับเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวเมืองแม่กลอง หากไม่ได้นั่งเรือเที่ยวก็เหมือนมาไม่ถึง เอาจริงๆ หลายครั้งที่คุณแวะไปวัดจุฬามณี อาจไม่เคยเดินไปด้านหลังวัดที่ติดกับคลองอัมพวา ซึ่งมีเรือสัญจร เรือนำเที่ยวแล่นผ่าน และ ขอบอกว่าหากเป็นช่วงแดร่มลมตก ตรงสะพานข้ามคลองเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยมาก…สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อล่องเรือได้ที่ตลาดน้ำอัมพวา

 • ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
 • ชมวัดบางกระพร้อม
 • ชมคลองผีหลอก
 • แวะบูชาท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี
 • กลับตลาดน้ำอัมพวา

จองพักที่ไหนดี – แนะนำที่พักหรู ชมวิถีคน วิถีคลองที่ ณ ทรีธารา

ณ ทรีธารา โรงแรมติดแม่น้ำ ที่อัมพวา หน้าโรงแรมเป็นคุ้งน้ำแม่กลอง บรรยากาศสวยงามมากยังคงสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของวิถีชีวิตชาวแม่กลองไว้เป็นอย่างดี ที่พักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้ เพียงก้าวออกมารับลมตรงระเบียงห้องพักเท่านั้น จึงเชิญชวนคุณมาเช็คอิน รับส่วนลดเข้าพักวันธรรมดา 10% พร้อมอาหารเช้ากันเลย

ทริปเดียวเที่ยวคุ้ม 5 ตลาดน้ำ

ด้วยที่ตั้งของ ณ ทรีธารา เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง ดำเนินสะดวก และ อัมพวา ใช้เวลาไปท่องเที่ยวแต่ละตลาดน้ำไม่เกิน 15 นาที หากคุณมีเวลาท่องเที่ยวเฉพาะในอัมพวา ก็มีตลาดน้ำให้เลือกเที่ยวในช่วงวันศุกร์ – วันอาทิตย์ ถึง 4 ตลาดน้ำเข้าไปแล้ว…ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณสนุกกับการเดินทางที่ช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก เราไปดูว่ามีตลาดน้ำอะไรให้คุณได้เที่ยวบ้าง

 • ตลาดน้ำอัมพวา
 • ตลาดน้ำบางน้อย
 • ตลาดน้ำท่าคา
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 • ตลาดน้ำบ้านแพ้ว

หมายเหตุ: ตลาดน้ำหลายแห่งที่เปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันหยุด แนะนำให้เช็คข้อมูลก่อนเดินทาง

ที่พักวิวแม่น้ำ วิลล่าบ้านเป็นหลัง

ณ ทรีธารา มีตัวเลือกที่พักที่ตอบโจทย์ทุกการมา จะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือ มาเป็นกลุ่ม เพราะเรามีห้องพัก 42 ห้อง ทุกห้อง บางห้องจะเป็นวิวสวน วิวสระว่ายน้ำ วิวบ่อน้ำด้านใน มองเห็นวิวแม่น้ำทั้งโดยตรงจากห้อง ระเบียงห้อง และ วิลล่าบ้านพักส่วนตัว 18 หลัง ทั้งวิวสระน้ำ และ วิวน้ำแม่กลอง หากเป็นการมาประชุมสัมมนาวันธรรมดา คุณจะมีส่วนลด 10% ทั้งค่าที่พักและ ดินเนอร์ริมน้ำหรูๆ ที่ Mangrove ร้านอาหารและคาเฟ่ริมน้ำ

เที่ยวใกล้กรุงเทพ - Mangrove คาเฟ่ และ ร้านอาหารริมน้ำ อัมพวา 2023

ที่พักรองรับการทำงาน Work From Home / ประชุมกลุ่มย่อย

ตอบโจทย์คนที่มาเที่ยววันธรรมดา เที่ยวด้วย ทำงานไปด้วย เพราะในห้องพัก ห้องอาหาร Mangrove คาเฟ่ ต่างมีพื้นที่เหมาะๆ ให้คุณนั่งทำงานได้อย่างสบาย หรือ กรณีมาเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ก็เรียกใช้บริการห้องประชุม, สัมมนา, อีเว้นท์, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งบริเวณภายในห้องจัดเลี้ยงสัมนา และบริเวณภายนอกพื้นที่สนามกลางแจ้งริมน้ำแม่กลอง มีพื้นที่จัดงานหลายแบบ อาทิเช่น

 • ห้องประชุม 4 รูปแบบ ทั้งขนาด 10 คนไปถึงมากกว่า 400 คน (400 คน รองรับได้ที่ลานกลางแจ้งริมแม่น้ำ ซึ่งพื้นที่นี้เหมาะกับจัดเลี้ยง)
 • ห้องประชุมริมน้ำ เรียกว่า ส่วนตัว ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมพื้นที่จัดกิจกรรมภายนอก
 • อุปกรณ์สนับสนุนการประชุม สัมมนา
 • คอฟฟี่เบรก อาหาร และ บริการบุฟเฟ่ต์หลากหลาย
 • พ้องพัก 42 ห้อง และ วิลล่า 18 หลัง รองรับผู้เข้าพัก 120 ท่าน
 • กิจกรรมท่องเที่ยวระหว่าง หรือ จบประชุม สัมมนา

แพ็คเกจ Weekdays Workation

เข้าพักได้ในวันอาทิตย์ – พฤหัส พร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อเข้าพักวันธรรมดา

 • โปรโมชั่นห้องพัก​​ + พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน
 • ห้อง Superior ราคา 2,900.- บาท
 • ห้อง Deluxe Pool Access ราคา 3,300.- บาท
 • Early Check-in & Late Check-out ได้นาน 2 ชั่วโมง
 • ส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารแมนโกรฟริมแม่น้ำ
 • อาหารเย็น สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเวลาที่ต้องการได้

หมายเหตุ: ค่าที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกับฝ่ายรับจองห้องพัก

การเปลี่ยนสถานที่นั่งทำงานที่บ้าน มาเป็นสถานที่ภายนอก ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดี ธรรมชาติสวยงาม อากาศดี ที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยว เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กันได้ คุณจะได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสงบ เต็มไปด้วยความสุข

ที่ ณ ทรีธารา อัมพวา จะช่วยสร้างสีสันการทำงานของคุณให้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี และ น่าประทับใจ
034-751-335 | | คลิกเลย…สำรองที่พักวันธรรมดาลด 10% พร้อมอาหารเช้า

CONTACT US