Spa
เฌอชล ณ ทรีธารา

Spa

นวดแผนไทย

นวดแผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาจนเป็นมรดกโลก ผสมผสานเทคนิคการกดจุดและยืดเหยียด เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นระบบโลหิตเป็นการนวดโดยไม่ใช้น้ำมันนวด ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อทุกสัดส่วน

สุนทรียภาพแห่งความผ่อนคลาย

นวดอโรม่า

ผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าด้วยเทคนิคการนวดที่อ่อนโยนผสมผสานกับกลิ่นหอมของน้ำมันนวดจากธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนระบบโลหิตและระบบน้ำเหลือง

นวดแผนไทย

นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาจนเป็นมรดกโลก ผสมผสานเทคนิคการกดจุดและยืดเหยียด เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นระบบโลหิตเป็นการนวดโดยไม่ใช้น้ำมันนวด ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อทุกสัดส่วน

นวดฝ่าเท้า

เป็นศาสตร์บำบัดและรักษาเพื่อช่วยปรับสมดุลให้โลหิตหมุนเวียนด้วยการสัมผัสการนวดเท้าด้วยเทคนิคการกดจุดสะท้อนต่างๆ โดยเน้นการนวดผ่อนคลายบริเวณเท้าลดอาการตึงเครียด ผ่อนคลายต่อด้วยการสปาเท้าโดยเอาแช่ในน้ำอุ่นผสมกับน้ำมันหอมระเหยและดอกไม้หลายชนิด การนวดเท้าด้วยน้ำมันสมุนไพรจะกระตุ้นระบบประสาทให้ดีขึ้น รวมถึงการมาส์กพาราฟินเท้าที่ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตได้รับการฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองห้องพักได้ที่