MEETINGS & EVENTS
BALL ROOM
SIZE: 200 ตารางเมตร
ROUND TABLE: 120
-
CLASSROOM: 140
-
THEATRE: 168-196
FREE STANDING: 190
ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์มอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน และเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกๆท่านในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม, สัมมนา, อีเว้นท์, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งบริเวณภายในห้องจัดเลี้ยงสัมนา และ บริเวณภายนอกพื้นที่สนามกลางแจ้งริมน้ำแม่กลอง
ณ ทรี ธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท มีพื้นที่ที่ควรค่าแก่การรองรับธุรกิจทุกรูปแบบ ด้วยการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน และเข้าถึงความต้องการสำหรับทุกๆท่านในโลกแห่งธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม, สัมมนา, อีเว้นท์, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆอีกมากมาย เรามีพื้นที่กิจกรรมภายในอาคารที่หลากหลายขนาด และ ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน และสามารถรองรับผู้เข้าอบรมกลุ่มใหญ่สูงสุดได้ประมาณ 180 ท่าน พร้อมสัมผัสความเป็นธรรมชาติติดริมแม่น้ำในบรรยากาศสบายๆสไตล์ท้องถิ่น กับพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งเปิดให้ใช้บริการด้วยโดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุดถึงจำนวน 500 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองห้องพักได้ที่