เที่ยวใกล้กรุงเทพ – นั่งเรือชมวิถีคน วิถีคลอง ย้อนเส้นทางน้ำประวัติศาสตร์ คลองดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นชื่อที่คุ้นเคยของใครหลายคน เพราะเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ หลายคนมาพักค้างคืนเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในแบบต่างๆ กัน แต่ไม่ว่าการเดินทางจะเป็นลักษณะใด ก็มีเพียงไม่กี่คนที่จะได้เข้าถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ของดำเนินสะดวก ซึ่งเปิดใช้งานมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี เราจะเดินทางไปด้วยกัน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวคลอง ย้อนประวัติศาสตร์ของการเสด็จประพาสต้นของในหลวงรัชกาลที่ ๕

Continue reading “เที่ยวใกล้กรุงเทพ – นั่งเรือชมวิถีคน วิถีคลอง ย้อนเส้นทางน้ำประวัติศาสตร์ คลองดำเนินสะดวก”

CONTACT US