เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พย. 2567

เมื่อเข้าพักที่ ณ ทรีธารา รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ต สามารถขอใบ E-Tax Invoice

เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปี 2567 ได้สูงสุด 15,000 บาท 🧳

📌 เฉพาะลูกค้าที่จองตรงกับรีสอร์ตเท่านั้น

CONTACT US