Meetings & Events
ห้องบอลรูม
SIZE: 200 ตารางเมตร
ROUND TABLE: xx
U-SHAPE: xx
CLASSROOM: xx
BOARDROOM: xx
THEATRE: xx
FREE STANDING: xx
ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์มอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน และเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกๆท่านในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม, สัมมนา, อีเว้นท์, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งบริเวณภายในห้องจัดเลี้ยงสัมนา และ บริเวณภายนอกพื้นที่สนามกลางแจ้งริมน้ำแม่กลอง
ห้อง MEETING ROOM
SIZE: 85 ตารางเมตร
ROUND TABLE: xx
U-SHAPE: xx
CLASSROOM: xx
BOARDROOM: xx
THEATRE: xx
FREE STANDING: xx
บริการห้องประชุมที่อำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน ให้คุณลูกค้าได้จัดงานได้ตามเอนกประสงค์ หลากหลายตามความต้องการ ภายใต้การออกแบบดีไซน์หรูหรามีระดับ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเล็กได้อย่างเหมาะสม สูงสุดประมาณ 30 ท่าน และสามารถใช้พื้นที่อื่นๆเพื่อเพิ่มฟังค์ชั่นในการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย อาทิ พื้นที่บริเวณริเวอร์ฟร้อนท์ เพื่อสัมผัสแนบชิดธรรมชาติริมแม่น้ำแม่กลอง
PACKAGE
Package 3
Package 2
Package 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองได้ที่