Contact Us
หัวข้อ
ชื่อ นามสกุล
อีเมล
โทรศัพท์
รายละเอียด
การเดินทาง
รถสาธารณะ

จากท่ารถบขส.แม่กลอง ให้นั่งรถมาลงที่วัดโบสถ์ แล้วต่อรถไปจ.ราชบุรี รถจะจอดให้ลงที่ด้านหน้าของโรงแรม

จากจ.ราชบุรี ขึ้นรถเมล์มาที่วัดโบสถ์(คิวรถเมล์จะอยู่ข้างวิทยาลัยสารพัดช่าง) สามารถมาลงที่ด้านหน้าโรงแรมได้

รถยนต์ส่วนตัว

สามารถดาวน์โหลดแผนที่ด้านบนได้