“ แมนโกรฟคาเฟ่ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นในบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลอง ”

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:30 น. – 20:00 น.