โยคะ

โยคะบำบัดสัมผัสธรรมชาติ
กิจกรรมโยคะบำบัดเพื่อสุขภาพเป็นกิจกรรมยามเช้ากลางแจ้งบริเวณริมน้ำแม่กลองภายในรีสอร์ท​ ในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์โดยในทุกกิจกรรมโยคะจะมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญคอยฝึกสอนในการออกท่าทางการบริหารท่าโยคะต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

CONTACT US