ทริปล่องเรือ ณ ทรีธารา เช้าวันอาทิตย์

เรือ​ ณ ทรีธารา ให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:30 – 11:00 น. เดินทางไปยังตลาดน้ำบางน้อย

ค่าโดยสาร 100 บาทต่อท่าน เรือมีที่นั่งจำกัด กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้าที่พนักงานต้อนรับบริเวณด้านหน้ารีสอร์ต

CONTACT US