ธรรมชาติที่ใกล้กรุง

“ณ ทรีธารา” ตั้งอยู่ในพื้นที่อันมีต้นไม้และสายน้ำเป็นเสมือนหัวใจหลักของการดำรงชีวิต  

บ้านหลังที่ 2

ภายใต้แนวคิดบ้านหลังที่สอง สถาปัตยกรรมและการตกแต่งพื้นที่ รวมถึงห้องพัก 42 ห้อง และวิลล่า 18 หลัง จึงให้แรงบันดาลใจแห่งชีวิตที่ผ่อนคลาย แต่ไม่ไกลความสะดวกสบาย  

CONTACT US